Pôžička na čokoľvek Martin                    Ubytovanie Martin          Ubytovanie Vrútky            Ubytovanie Turčianske Teplice            Ubytovanie Turiec             
 
Dôležité kontakty
ZÁCHRANNA SLUŽBA
POŽIARNÍCI

POLÍCIA
112
--------------------------------------
Detská pohotovosť
po 15.30hod.
043/423 84 01

--------------------------------------
Dosp. pohotovosť
po 15.30 hod.
043/422 01 50

--------------------------------------
Zubná pohotovosť
ul. Mudroňova14

Po-Pia: 16.30-19.15hod.
So-Ne-Svia: 9.00-11.45hod.

--------------------------------------
Ped.- psych. poradňa
043/423 91 11

--------------------------------------
Linka detskej istoty
116 111
Pohotovostné lekárne
MARTIN
Turčianske Teplice
Lekáreň Dr. Max
OC Tulip
Pltníky 8/A,  Martin

pracovné dni

19.00-21.00
sobota, nedeľa
9.00-21.00
pohotovosť
9.00-21.00
Lekáreň BENU
HM TESCO, Turiec 1, Martin
+421 43 423 01 73

pracovné dni

8.00-20.00
sobota, nedeľa
12.00-20.00
pohotovosť
8.00-21.00
Vaša lekáreň
OC Galéria Martin
Nám. SNP  2
pracovné dni
9.00-21.00
sobota
8.00-21.00
nedeľa a sviatky
9.00-21.00
Kiná a divadlo
Z regiónu
Pohľadnice
Reklamní partneri
.: Turčianska galéria :.

Turčianska galéria
Adresa:Daxnerova 2
Martin, 036 01
Telefón:+421 43 4224448
Fax:+421 43 4224448
Email:riaditeltg@vuczilina.skWWW:http://www.turiecgallery.sk

Z histórie:

Turčianska galéria vznikla v roku 1983 a nadviazala na tradície martinského národného centra, ktorého úsilie vyvrcholilo založením Národnej galérie slovenskej (1933 - polovica 50.-tych rokov). Turčianska galéria sa orientuje predovšetkým na začiatky moderného slovenského výtvarného umenia, ktorého významné osobnosti sú tvorbou zviazané s Turcom. Osobitným obdobím, na ktoré sa galéria zameriava, sú 30. a 40. roky, kedy bol Martin významným kultúrnym centrom. V tejto etape tu pôsobili osobnosti ako G. Mallý, M.Th. Mitrovský, P.J. Kern – von(skôr v LM), J. Hanula, M. Benka, M.A. Bazovský, J. Alexy, M. Galanda, Ľ. Fulla a ďalší. Galéria prezentuje aj vývoj knižnej tvorby, z čoho vychádza založenie výstavného a súťažného projektu Bienále knižného umenia Martin (teraz Trienále). Ďalším projektom je Bienále fantázie, medzinárodná súťaž a prehliadka detskej výtvarnej tvorby, ktorá sa organizuje od roku 1987. Výstavy a iné akcie organizované v galérii sú zamerané na celú šírku moderného výtvarného prejavu i jeho aktuálnych tendencií.


Milí priatelia,

Turčianska galéria Vám ponúka:

Stála expozícia

Slovenské moderné umenie 20. storočia v Turci.

Stála expozícia Slovenské moderné umenie 20. storočia v Turci (koncepcia J. Kováčová, 2006) reflektuje v historickom exkurze proces formovania modernej podoby slovenského výtvarného umenia 1. pol. 20. storočia v Turci, s dôrazom na život v meste Martin. Expozícia v úvode prezentuje tvorbu prvej školenej akademickej maliarky na Slovensku Ž. Duchajovej-Švehlovej, najvýraznejšej postavy slovenského symbolizmu M.Th.-Mitrovského, predstaviteľa ľudovej žánrovej maľby K. Ondreičku, expresívneho a súčasne poetického A.W..Kubínčana, zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny ( M. Benka, J. Alexy, M. A. Bazovský, Ľ. Fulla, M. Galanda). Prelom 20. a 30. rokov znamenal v slovenskom výtvarnom dianí koniec osobných identifikácií s prostredím a kultúrnohistorickým dedičstvom. Prišiel čas jednoznačne “artikulovaného problému národného umenia”, formulovaného modernými výrazovými prostriedkami so svojbytnou štruktúrou obrazu a osobne prežitou autorskou výpoveďou. definovanou v Súkromných listoch Ľ. Fullu a M. Galandu z rokov 1930 – 1932. Významnú časť expozície preto napĺňa umelecký odkaz tvorby Mikuláša Galandu (1895 – 1938) v kontexte dobových dokumentov archívnej povahy (fotografie, korešpondencia, autorove náčrtníky, memorabílie). Expozícia predstavuje najmä maľbu umelca z obdobia 30. rokov 20. storočia inšpirovanou európskou metafyzickou maľbou, kubizmom a surrealizmom. Pod širokou škálou európsky orientovaného výtvarníka sa skrýva melodický, veľmi subtílny rytmus slovenskej duše. Tvorba M.Galandu dosiahla svoj vrchol rokom 1932, kedy sa jeho tvorivý záujem koncentroval do troch námetových okruhov – poeticky ladených figurálných kompozícií so ženskými aktmi, materstva v typickej monochrómnej pastelovej farebnosti, kubizujúcich kompozícií hôrnych chlapcov a zbojníkov a sociálne ladených mestkých motívov. Ďalšia časť expozície predstavuje diela príslušníkov Generácie 1909 a generácie výtvarníkov nastupujúcich v období druhej svetovej vojny, opäť s dôrazom na ich pôsobenie v Martine. (F. Kudláč, V. Chmel, V. Hložník, L. Čemický, L. Mrázová, F. Štefunko) Posledná časť stálej expozície TG predstavuje nástup mladej generácie 50. rokov 20. storočia, ktorí nastolili novú polemiku o otázkach modernosti výtvarného umenia v tesnej symbióze s najlepším odkazom národných tradícií. Prihlásili sa tak k tradícii ako vnútornej súčasti každého umeleckého diela a proklamovali snahu o obnovenie práva umenia na samostatnosť, o koncipovanie obrazu ako autonómneho sveta. Špecifikujúc námet sa stále vracajú ku “prameňom” a prežitkom osobnej chronológie minulosti v dedinskom prostredí. Objavujú tiež námetové okruhy civilnej každodennosti. Ich profesionálne začiatky súviseli s pôsobením v Martine. Ranú tvorbu Skupiny Mikuláša Galandu(A. Barčík, V. Kompánek, I. Laluha, P. Tóth, R. Krivoš, I. Štubňa, M. Marček) zaradila autorka koncepcie výstavy do stálej expozície Turčianskej galérie ako prirodzenú súčasť kultúrnych dejín mesta.


Otváracie hodiny pre verejnosť počas vian. sviatkov:
24.12. 2016 - zatvorené
25. 12. 2016 - zatvorené
26.12. 2016 - zatvorené
31.12. 2016 - zatvorené
1.1.2017 - zatvorené
2.1.2017 - zatvorené

ostatné dni bude galéria otvorená pre návštevníkoch podľa platných celoročných otváracích hodín

pondelok zatvorené
utorok 10. – 17. h
streda 10. – 17. h
štvrtok 10. – 19. h
piatok 10. – 17. h
sobota 12. – 19. h
nedeľa 10. – 17. h

Otváracie hodiny pre verejnosť:

pondelok zatvorené
utorok – streda 10.00 – 17.00
štvrtok   10.00 – 19.00
piatok 10.00 – 17.00
sobota 12.00 – 19.00
nedeľa 10.00 – 17.00

každú prvú nedeľu vstup zdarma

Otváracie hodiny Turčianskej galérie počas vianočných a novoročných sviatkov:

22.12. 2014 – zatvorené (pondelok)
23. 12. 2014 – otvorené od 10.00 do 17. 00 h.
24. 12. 2014 – zatvorené (štátny sviatok)
25. 12. 2014 - zatvorené (štátny sviatok)
26. 12. 2014 - zatvorené(štátny sviatok)
27. 12. 2014 – otvorené od 12.00 do 19. 00 h.
28. 12. 2014 – otvorené od 10.00 do 17. 00 h.
29.12.2014 – zatvorené (pondelok)
30. 12. 2014 – otvorené od 10.00 do 17. 00 h.
31. 12. 2014 – otvorené od 10.00 do 17. 00 h.
1. 1. 2015 – zatvorené (štátny sviatok)
2. 1. 2015 - otvorené od 10.00 do 17. 00 h.
3. 1. 2015 – otvorené od 12.00 do 19. 00 h.
4. 1. 2015- otvorené od 10.00 do 17. 00 h.
5. 1. 2015 – zatvorené (pondelok)
6. 1. 2015 – otvorené (štátny sviatok) od 10.00 do 17. 00 h.

Vstupné / Entry

VSTUPNÉ od 1. 10. 2011

Návšteva všetkých expozícií galérie
Dospelí 2,00 €
Deti, študenti, seniori od 60 do 70 rokov, ŤZP 0,75 €
Rodinné vstupné (min. 4 osoby – 2 dospelí, 2 deti) 2,00 €

Stála expozícia Slovenské moderné umenie 20. storočia v Turci
Dospelí 1,00 €
Deti, študenti, seniori od 60 do 70 rokov, ŤZP 0,50 €
Rodinné vstupné (min. 4 osoby – 2 dospelí, 2 deti) 2,00 €

Ostatné výstavy
Dospelí 1,00 €
Deti, študenti, seniori od 60 do 70 rokov, ŤZP 0,50 €
Rodinné vstupné (min. 4 osoby – 2 dospelí, 2 deti) 2,00 €

Edukačný program galérie
tvorivé dielne a sprievodné aktivity v Ateliéri dieťaťa KOCÚR a Teen art centre
1 osoba 0,70 €
Školská skupina nad 15 osôb 0,50 €
Lektoráty pre školské kolektívy 1,00 €
Lektoráty pre skupinové návštevy od 10 do 35 osôb 2,50 €
Foto, kamera 1,50 €

ká kresba a maľba. Oslobodzujúci a hravý workshop pre dospelých, ktorí už zabudli byť deťmi. Radosť z bytia, namiesto strachu zo zlyhania. Otváranie neprejavenej kreativity a sloboda v inakosti. Workshop vedie Barbara Sitárová.

Marec 2017

SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ MODERNA V TURCI
Stála expozícia venovaná najmä tvorbe osobností spätých s regiónom Turiec - Mikuláš Galanda, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Martin Benka, Ľudovít Fulla a výberu z diel Galandovcov. Výstava je rozšírená o diela autorov generácie 60. rokov s presahom do súčasnosti. (Skupina M. Galandu, L. Záborský a i.)

9. 2. 2017 – 10. 4. 2017
EMERIK FEJEŠ: ZO ZBIERKY IVANA MELICHERČÍKA

Historici umenia o ňom píšu ako o maliarovi miest, považujú ho za maliara „urbanistických krajín„, za básnika asfaltu, za alchymistu architektúry, ale aj za „svetobežníka v papučiach“. Obrazne povedané – Emerik Feješ precestoval celý svet sediac za stolom. Hlavnou inšpiráciou sa pre neho stali čiernobiele pohľadnice, ktoré mu jeho známi donášali zo zahraničia a on ich transformoval do svojich výtvarných predstáv. Pohľadnice boli pre neho jediný dopravný prostriedok, s ktorým zadarmo križoval poludníky a rovnobežky. Z utiahnutého muža sa stal smelý „globetrotter“, nebral ohľad na úškrny a užíval si „cestovanie“ vo svojej mysli  i tvorbe. Kurátor: Ivan Melicherčík

23. 2. 2017 – 17. 4. 2017
EVER PÚČEK – Cesty a spomienky, Obrazy 2000 - 2016

Pohľad umelca na komplexnosť ľudskej fantázie, detskej hry, či fragmentov dávnych ľudových tradícií, zaklínadlami začínajúc a fašiangovou vynaliezavosťou končiac. Obrazmi nejasných spomienok na nevinné sny detských rokov, tak Ever Púček až príliš konkrétne tlmočí správu o pominuteľnosti tej kreatívnej a oslobodzujúcej sily ľudskej fantázie.
Kurátor: Bohumír Bachratý.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 23. 2. 2017 o 17. hodine.

23. 2. 2017 – 17. 4. 2017
IVAN ŠTUBŇA: PRÍPAD FIGÚRA

Život výtvarníka Ivana Štubňu bol spojený s regiónom Turca a jeho grafická tvorba je motivicky spätá s kultúrnou krajinou slovenského vidieku, a teda s charakteristickými témami zo života na dedine. Prípad figúra je tematickou výstavou analyzujúcou umeleckú štylizáciu ľudskej postavy v grafike tohto žiaľ nie dostatočne doceňovaného člena skupiny Mikuláša Galandu.
Kurátor: Miroslav Haľák
Vernisáž výstavy sa uskutoční 23. 2. 2017 o 17. hodine.

Turčianska galéria ponúka ku každej z uvedených výstav:

ODBORNÝ LEKTORSKÝ VÝKLAD
Lektorské výklady sú určené pre skupiny detí MŠ, ZŠ, SŠ. Všetky sú prispôsobené veku, záujmu a mentalite konkrétnej skupiny.

Ponuka edukačných aktivít


UMENIE HROU III.  
Pokračovanie kreatívneho vzdelávacieho projektu vo forme tvorivých dielní na 6 rôznych tém. Projekt umožňuje deťom hravou zážitkovou formou spoznať významných slovenských a českých autorov, ktorých diela sú zastúpené v zbierkach Turčianskej galérie. Spoznajú diela M. Galandu,
Ľ. Fullu, M. Marčeka, A. Barčíka, P. Tótha a dielo A.Šimotovej. Formou vlastného tvorivého zážitku sa zoznámia s pojmami z oblasti výtvarného umenia, prežijú rôzne tvorivé procesy, spoznajú viaceré možnosti umeleckého vyjadrenia. Program je určený pre žiakov ZŠ a SŠ.
Projekt  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

HURÁ, GALÉRIA!
Špeciálny animačný program pre deti MŠ a deti prvého stupňa ZŠ. Deti sa v ňom formou  rôznych hier zoznámia s galériou, so základnými pojmami výtvarného umenia a s dielami, ktoré sú v galérií vystavené. Vyskúšajú si, ako sa majú v galérií správať.
Program je určený pre deti MŠ a pre deti nižších ročníkov ZŠ.
    
GALANDA – TVORCA I BÁSNIK
Tvorivé dielne, ktorými si pripomenieme narodenia mimoriadne významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia Mikuláša Galandu. Deti sa formou vlastného tvorivého zážitku zoznámia s jeho dielom, prežijú spolu rôzne tvorivé procesy, spoznajú viaceré možnosti umeleckého vyjadrenia.
Program je určený pre deti MŠ, ZŠ, SŠ.

POZNAJ SVOJU GALÉRIU!
Špeciálny animačný program pre deti ZŠ a SŠ. Deti sa v ňom formou rôznych úloh a hier
zoznámia s najvýznamnejšími autormi a dielami z obdobia slovenskej výtvarnej moderny.

ANIMÁCIE
Animačný program ku každej z práve aktuálnych výstav.

MOSTY
Program tvorivých dielní pre deti zo špeciálnych základných škôl, zameraný na rôzne témy a techniky. Projekt finančne podporený z grantu MK SR.

DEŇ KOCÚRA
Tvorivé dielne, zamerané na rôzne témy a techniky fungujúce dopoludnia pre organizované skupiny a v stredu od 15.30 h. pre jednotlivcov.

Všetky výtvarné aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov priamo v expozíciách TG a v detskom ateliéri KOCÚR v budove Turčianskej galérie.
Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Pedagógom program umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovací proces a zároveň prehĺbiť vedomosti žiakov priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Záujem o všetky tvorivé aktivity je z organizačných dôvodov potrebné vopred objednať u pani Evy Mužilovej – 043 4224448 alebo muzilova@vuczilina.sk.
Počas návštevy galérie je za žiakov zodpovedný pedagogický dozor!

5. 3. 2017 od 10:00 – 11:00
ATELIÉR RODINY

Výtvarnou činnosťou budeme rozvíjať kreativitu a fantáziu detí. Dielne sú vhodné pre deti od 4 do 6 rokov. Na dielne je potrebné sa vopred nahlásiť - Nina Haverl: 043/42 24 448, haverl@vuczilina.sk, cena: 2 €/na jedno dieťa, rodič, ako doprovod dieťaťa zdarma

27. 3. 2017 od 10:00 – 11:00
UMENIE PRE SENIOROV

Jedná sa o nový projekt tvorivých dielní spojených s prednáškami pre seniorov. Na tvorivých dielňach budeme pracovať s dielami významných autorov zo zbierok Turčianskej galérie - Mikuláš Galanda, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Andrej Barčík, ... Sprostredkujeme seniorom umenie pomocou tvorivého zážitku. Odbornou formou ich zoznámime s pojmami z oblasti výtvarného umenia. Na dielne je potrebné sa vopred nahlásiť – u pani Nina Haverl: 043/42 24 448, haverl@vuczilina.sk, cena: 2 €/osoba

Bližšie informácie ohľadom uvedených podujatí TG Vám poskytne:
Nina Haverl
PR manažér TG

Daxnerova 2, 036 01 Martin
sekretariattg@vuczilina.sk
turcianskagaleria@vuczilina.sk

 

Vyhľadávanie

Oficiálne stránky:
Vrútky
Martin
Turčianske Teplice
ZMOT

Infostránky
turieconline
mojmartin
turiec.net
teplican.sk
--------------------------------------

Hlavní partneri
Na jeden klik
------------------------------
------------------------------
-----------------------------
Pizza do domu
Kurzy ECB
1€ =1.137 USD
1€ =1.956 BGN
1€ =25.702 CZK
1€ =0.895 GBP
1€ =324.510 HUF
1€ =4.314 PLN
1€ =4.660 RON