Pôžička na čokoľvek Martin                    Ubytovanie Martin          Ubytovanie Vrútky            Ubytovanie Turčianske Teplice            Ubytovanie Turiec             
 
Dôležité kontakty
ZÁCHRANNA SLUŽBA
POŽIARNÍCI

POLÍCIA
112
--------------------------------------
Detská pohotovosť
po 15.30hod.
043/423 84 01

--------------------------------------
Dosp. pohotovosť
po 15.30 hod.
043/422 01 50

--------------------------------------
Zubná pohotovosť
ul. Mudroňova14

Po-Pia: 16.30-19.15hod.
So-Ne-Svia: 9.00-11.45hod.

--------------------------------------
Ped.- psych. poradňa
043/423 91 11

--------------------------------------
Linka detskej istoty
116 111
Pohotovostné lekárne
MARTIN
Turčianske Teplice
Lekáreň Bella Donna
M. R. Štefánika 40, Martin
pracovné dni

19.00-22.00
sobota
12.00-22.00
nedeľa a sviatky
7.00-22.00
Kiná a divadlo
Z regiónu
Pohľadnice
Reklamní partneri
.: Turčianske kultúrne stredisko v Martine :.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Adresa:Divadelná 656/3
Martin, 036 01
Telefón:043/413 23 94
043/413 31 53
0917 494 708
Fax:
Email:tks@tks.skWWW:http://www.tks.sk

O nás
Turčianske osvetové stredisko v Martine zriadil Žilinský samosprávny kraj ako príspevkovú organizáciu 1. apríla 2002. Od 19. decembra 2007 bolo premenované na Turčianske kultúrne stredisko. Hlavným poslaním TKS je vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie tradícií a zabezpečovania kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov v rámci územnej pôsobnosti okresov Martin a Turčianske Teplice.

Hlavné poslanie plní organizovaním kultúrnych podujatí, školení, seminárov, kurzov, tvorivých dielní, súťaží, festivalov a iných tradičných a netradičných foriem osvetových činností, sprístupňovaním hodnôt tradičnej a ľudovej kultúry a amatérskej tvorby, vytváraním podmienok pre prezentáciu kultúry v zahraničí, oživovaním tradičnej remeselnej výroby, organizovaním vzdelávacích a voľnočasových aktivít, edičnou a vydavateľskou činnosťou.

Divadlo dospelých
Ochotnícke divadlo v Turci má už dlhoročnú tradíciu. Podľa zápisu v miestnych kronikách mnohé dedinské divadelné súbory hrávali pred rokom 1920. Turčianske kultúrne stredisko nadviazalo na tradíciu ochotníckeho divadla dospelých, pre ktorých  organizuje súťažnú prehliadku ochotníckeho divadla dospelých Turčianske divadelné dni. Poslaním regionálnej prehliadky je vytvorenie podmienok pre prezentáciu podnetných a inšpiratívnych predstavení, umožnenie súborom a jednotlivcom navzájom konfrontovať výsledky svojej práce, podeliť sa so skúsenosťami s divákmi i hercami navzájom.

Detské divadlo
Práca v tvorivom kolektíve má pre deti veľký sociálny význam - učí ich akceptovať jeden druhého, dáva každému z nich pocit zodpovednosti za odohranú rolu, podporuje v nich zdravú súťaživosť. Pre detské kolektívy naše stredisko každoročne organizuje regionálnu prehliadku pod názvom Dieťa v divadle.

Folklór
Folklórne hnutie v Turci začalo písať svoju históriu pomerne nedávno. Tradičná a ľudová kultúra tohto kraja, možno preto, že nebola tak výrazná ako v iných rázovitých regiónoch, zostávala bokom. Jej prvá verejná prezentácia bola na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve v roku 1983 v spoločnom programe Turiec a Horná Nitra. Od počiatku do tohto diania aktívne vstúpilo Turčianske osvetové stredisko (TKS) v Martine a jeho predĺžená ruka, spolupracovníci v turčianskych obciach. Veľkú podporu dostalo folklórne hnutie zo strany mesta Martin a obcí, kde pracovali dedinské folklórne skupiny. V súčasnosti TKS organizuje regionálne postupové prehliadky pre detských aj dospelých folkloristov. Najväčšou prehliadkou domáceho folklóru spojenou s vystúpením hostí nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, sú každoročne nami organizované Turčianske slávnosti folklóru teraz v priestoroch Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine.

Výtvarníctvo
Amatérski výtvarníci, ktorí sa na pôde kultúrneho  strediska stretávajú v klube pod názvom Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov majú niekoľko možností ako sa zdokonaliť vo svojom koníčku. Pod odborným dohľadom lektora  pripravuje Turčianske kultúrne stredisko cyklus tvorivých stretnutí, vzdelávacích podujatí a projektov napomáhajúcich individuálnemu rozvoju výtvarníkov Turca.

Každoročne TKS organizuje regionálne kolo celoslovenskej  výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum

Umelecké slovo
Turčianske kultúrne stredisko organizuje každoročne v oblasti umeleckého slova nasledovné súťaže a podujatia:

Vajanského Martin - regionálne, obvodné a krajské kolo celoštátnej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Sárova Bystrica - regionálna súťažná prehliadka mladých moderátorov

Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka - regionálna súťažná prehliadka v rétorike
Zároveň je spoluorganizátorom týchto súťaží:

Vansovej Lomnička
 - okresné kolo umeleckej súťaže žien v prednese poézie a prózy organizované v spolupráci s okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Martine a Spolkom slovenských žien Živena v Martine

Šoltésovej Martin - celoslovenská aktivita v prednese prózy a poézie od slovenských spisovateliek organizovaná v spolupráci so Spolkom slovenských žien Živena v Martine

AMFO
je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie. Hlavným zámerom súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Turci. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstave motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho  tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania. Ocenené kolekcie fotografií reprezentujú región Turiec na krajskej súťaži v Žiline.

Film a video
Turčianske kultúrne stredisko je organizátorom regionálnej súťaže Neprofesionálny film Turca, ktorý je súčasťou celoslovenskej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEMA.

Mimoškolské vzdelávanie
Sekcia mimoškolského vzdelávania ponúka semináre, besedy a iné vzdelávacie podujatia pre  deti z MŠ, žiakov ZŠ, SŠ i dospelých, zamerané predovšetkým na oblasť vlasteneckej, regionálnej, estetickej, zdravotnej a protidrogovej  výchovy. Zameriava sa aj na aktivity z oblasti ekológie, environmentalistiky, prácu so znevýhodnenými skupinami. Novou zložkou v oblasti vzdelávania sú Martinské cestovateľské večery ponúkajúce alternatívu v trávení voľného času.

Ďalšie aktivity
Turčianske kultúrne stredisko v Martine organizuje aktivity pre deti a mládež, pre zdravých i hendikepovaných. V rámci tvorivých dielní spolupracujeme s materskými školami, základnými školami, základnými umeleckými školami, organizáciami pre osoby so zdravotným postihnutím - domovmi sociálnych služieb, občianskymi združeniami a klubmi.
V súčasnosti pravidelne organizujeme nasledovné aktivity:

Vesmír očami detí - každoročná výtvarná súťaž pre deti MŠ, ZŠ a ZUŠ v regióne Turiec

Quo vadis
- projekt pre deti základných škôl na rozvoj sociálneho cítenia, empatie, tolerancie, komunikácie, odstránenie diskriminácie a integráciu znevýhodnených detí a mládeže.

Tvárou v tvár - spolupráca s cirkvou - interakčné hry a tvorivé dielne na základných školách v rámci náboženskej výchovy

Prázdniny bez nudy
- súťaže, hry a tvorivé dielne pre deti v obciach regiónu Turiec počas letných prázdnin

Marec 2017


1. 2. 2017 – 2. 3. 2017
OSUDY
Netradičná výstava tematickej fotografie, ktorá prezentuje výsledky fotografických a výtvarných tvorivých dielní pacientov P​sychiatrickej liečebne v Sučanoch​. Vystavené diela zobrazujú nevšedné pohľady na bežný život psychicky chorých ľudí a ich osudy.
Miesto: Psychiatrická liečebňa Sučany

18. 2. 2017 - 6. 3. 2017
Monstrozoo-freako
Výstava Eduarda Jakubca, ktorá predstavuje kresbu autora v období dvoch rokov.
Miesto: Klubové priestory TKS, Martin

22. 2. 2017 – 6. 3. 2017
Moments das la vie
Autorská fotografická výstava Barbory Albertovej a Vladimíry Vlčákovej - členiek fotokrúžku
PaSA Turčianske Teplice.
Miesto: Výstavné priestory Mestského úradu,  Turčianske Teplice

16. 1. 2017 – 31. 3. 2017
Z mojej tvorby
Tematická výstava - výber  výtvarných diel členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Evy Labudovej.
Miesto: DSS Ľadoveň, Martin

2. 3. 2017 od 15.30 - 17.30 h
Stretnutie členov DDS Kamarát – mládež
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Miesto: Živena Martin

3. 3. 2017 od 14.30 - 18.00 h
Stretnutie členov DDS Kamarát – deti, mládež
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Miesto: Živena Martin

6. 3. 2017 od 14.30 - 16.00 h
Stretnutie členov DDS Kamarát – deti
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Miesto: Živena Martin

8. 3. 2017 od 14.00 h
Oslavy 100. výročia narodenia Eugena Lazišťana
Spomienka a kultúrny program pri príležitosti 100. výročia narodenia Eugena Lazišťana.
Miesto: ZŠ SNP, Sučany

9. 3. 2017 od 15.30 - 17.30 h
Stretnutie členov DDS Kamarát – mládež
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Miesto: Živena Martin

10. 3. 2017 od 9.00 – 11.00 h
Regionalistika Turca pre MŠ
Tvorivé dielne zamerané na tradičnú kultúru v Turci.
Miesto: MŠ Kláštor pod Znievom

13. 3. 2017 od 14.30 - 16.00 h
Stretnutie členov DDS Kamarát – deti
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Miesto: Živena Martin

16. 3. 2017 od 15.30 - 17.30 h
Stretnutie členov DDS Kamarát – mládež
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Miesto: Živena Martin

16. 3. 2017 o 16.00 h
Výtvarné spektrum 2017
Vernisáž regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionálnej umeleckej tvorby.
Miesto: Klubové priestory TKS v Martine

17. 3.  – 12. 4.  2017
Výtvarné spektrum 2017
Výstava regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionálnej umeleckej tvorby.
Miesto: Klubové priestory TKS, Martin

17. - 18. 3. 2017
Turčianske divadelné dni
Regionálna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých.
Miesto: Kultúrny dom v Belej – Duliciach

20. 3. 2017 o 16:00 h
Vansovej Lomnička
Okresné kolo 50. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézii a próze žien.
Miesto: Klubové priestory TKS, Martin

20. 3. 2017 od 14.30 - 16.00 h
Stretnutie členov DDS Kamarát – deti
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Miesto: Živena Martin

23. 3. 2017 od 16.00 h
CINEAMA 2017
Regionálne kolo súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby.
Miesto: Klubové priestory TKS, Martin

23. 3. 2017 o 9.00 h
Dieťa v divadle
Regionálna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti.
Miesto: Kultúrny dom, Turčianske Teplice

23. 3. 2017 od 15.30 - 17.30 h
Stretnutie členov DDS Kamarát – mládež
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Miesto: Živena Martin

24. 3. 2017 od 14.30 - 18.00 h
Stretnutie členov DDS Kamarát – deti, mládež
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Miesto: Živena Martin

27. 3. 2017 od 14.30 - 16.00 h
Stretnutie členov DDS Kamarát – deti
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Miesto: Živena Martin

27. – 30. 3. 2017, 3. 4. 2017 od 8.30 h
Vajanského Martin 2017
Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy.
Miesto: 27. – 30. 3. 2017 – Turčianska knižnica v Martine a 3. 4. 2017 – Mestský úrad v Turčianskych Tepliciach

30. 3. 2017 od 15.30 - 17.30 h
Stretnutie členov DDS Kamarát – mládež
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Miesto: Živena Martin

30. 3. 2017 od 16.00 h
Stretnutie členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov
Pracovné stretnutie členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.
Miesto: Klubové priestory TKS, Martin

31. 3. 2017 od 17.30 - 19.00 h
Martinské cestovateľské večery
Priblíženie kultúry a prírody z rôznych regiónov sveta.
Miesto: Turčianska knižnica, Martin

Kontakty na metodikov TKS:
043/4132394, 0917 494 708

 

Vyhľadávanie

Oficiálne stránky:
Vrútky
Martin
Turčianske Teplice
ZMOT

Infostránky
turieconline
mojmartin
martincan
turiec.net
teplican.sk
--------------------------------------

Hlavní partneri
Na jeden klik
------------------------------
------------------------------
-----------------------------
Pizza do domu
Kurzy ECB
1€ =1.081 USD
1€ =1.956 BGN
1€ =27.021 CZK
1€ =0.866 GBP
1€ =309.810 HUF
1€ =4.270 PLN
1€ =4.553 RON