Ubytovanie Martin          Ubytovanie Vrútky            Ubytovanie Turčianske Teplice            Ubytovanie Turiec             
 
Dôležité kontakty
ZÁCHRANNA SLUŽBA
POŽIARNÍCI

POLÍCIA
112
----------------------------
Detská pohotovosť
po 15.30hod.
043/423 84 01

----------------------------
Dosp. pohotovosť
Paula Mudroňa 11
po 15.30 hod.
043/422 01 50

----------------------------
Zubná pohotovosť
ul. Mudroňova14

Po-Pia: 16.30-19.15hod.
So-Ne-Svia: 9.00-11.45hod.

----------------------------
Ped.- psych. poradňa
043/423 91 11

----------------------------
Linka detskej istoty
116 111
Pohotovostné lekárne
MARTIN
Turčianske Teplice
Kiná a divadlo
Z regiónu
Pohľadnice
Reklamní partneri
.: Základná umelecká škola :.

Základná umelecká škola
Adresa:Mudroňa 6
Martin, 036 01
Telefón:043/4133 480, 430 04 69, 43/41 32 592 (HUDOBNÝ ODBOR)
Fax:043/41 33 480
Email:WWW:http://www.zusmartin.sk

Škola sa od svojho založenia v roku 1937 zamerala na problém postoja k umeniu, výchovy k umeniu a umením. ZUŠ v Martine má dvojrozmernú funkciu poslania. Zabezpečuje starostlivosť o širokú populáciu detí a ich záujmy, súčasne zodpovedá za vyhľadávanie talentov, ktorým poskytuje špeciálnu starostlivosť v ich príprave na ďalšie profesné nasmerovanie na stredných, vysokých umeleckých, umelecko-pedagogických i umenovedných školách.
ZUŠ v Martine je nositeľom ideí práva dieťaťa dostať vzdelanie, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu tak možnosť rozvíjať svoje schopnosti a nadanie.
Umožňuje aktívny a pasívny kontakt s kvalitným umením, napĺňa potrebu rozvoja osobnosti, jej tvorivosti, koncentrácie, schopnosti podávania maximálnych výkonov v motivujúcom prostredí, vedie k podpore a úcte k hodnotám, k človeku, k slobodomyselnosti, schopnosti formulovať názor. Škola výsledky práce prezentuje v rámci koncertnej činnosti, na výstavách, hudobno-tanečno-dramaticko scénických projektoch, súťažiach. Organizuje metodické semináre so zameraním na moderné formy vyučovania, semináre, výchovné koncerty, krajinárske kurzy, exkurzie za umením a kultúrnymi pamiatkami.
Medzi prvými v rámci Slovenska zavádza do učebných osnov vyučovanie počítačovej grafiky a iné moderné metódy a techniky vyučovania umeleckých štruktúr /foto, video, scannovanie/.

DRUHY A FORMY ŠTÚDIA

V jednotlivých odboroch sa vyučuje formou individuálného a skupinového vyučovania.
Vyučovacia hodina trvá 45 min.
Všetky odbory sa riadia samostatnými učebnými plánmi.


Na škole je možné študovať formou denného štúdia, ktoré pozostáva:

  • prípravné štúdium - deti MŠ
  • I.stupeň základného štúdia - žiaci 6-15 rokov
  • II. stupeň - žiaci 15-18 rokov
  • štúdium pre dospelých - vekovo neobmedzené
  • arteterapia

Nadaným a talentovaným deťom a študentom sa poskytuje forma rozšíreného vyučovania v zmysle individuálnych študijných plánov na profesionálnu prípravu.

VYUČOVANIE PREBIEHA

HUDOBNÝ ODBOR 2x týždenne
1,5 hod.- 4,5 hod.
v jednotlivých ročníkoch podľa učebných plánov
VÝTVARNÝ ODBOR 1x týždenne
2-3 hod.
8-12 žiakov
TANEČNÝ ODBOR 2x týždenne
2-4,5 hod.
8-15 žiakov
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 2x týždenne
1 -2 hod.
5 -10 žiakov


ŠKOLNÉ (POPLATOK ZA ŠTÚDIUM)

HUDOBNÝ ODBOR
prípravný ročník 400 Sk na polrok á 80 Sk mesačne
základné štúdium 500 Sk na polrok á 100 Sk mesačne
štúd.pre dospelých 750 Sk na polrok á 150 Sk mesačne


VÝTVARNÝ ODBOR
prípravný ročník 250 Sk na polrok á 50 Sk mesačne
základné štúdium 250 Sk na polrok á 50 Sk mesačne
zákl.št. II.stupeň 300 Sk na polrok á 60 Sk mesačne
št.pre dospelých 550 Sk na polrok á 110 Sk mesačne
počítačová grafika 1000 Sk na polrok
350 Sk na mesiac zárobkovo činní
rozšírené vyučovanie počítačovej grafiky 250 Sk na polrok


TANEČNÝ ODBOR
prípravný ročník 250 Sk na polrok á 50 Sk mesačne
základné štúdium 250 Sk na polrok á 50 Sk mesačne


LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
prípravný ročník 250 Sk na polrok á 50 Sk mesačne
základné štúdium 250 Sk na polrok á 50 Sk mesačne


RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK
200 Sk na polrok

 

Vyhľadávanie

Oficiálne stránky:
Vrútky
Martin
Turčianske Teplice
ZMOT

Infostránky
turieconline
mojmartin
turiec.net
teplican.sk
---------------------------------

Hlavní partneri
Na jeden klik

---------------------------

------------------------
-----------------------------
Pizza do domu
Kurzy ECB
1€ =1.075 USD
1€ =1.956 BGN
1€ =24.910 CZK
1€ =0.845 GBP
1€ =396.340 HUF
1€ =4.330 PLN
1€ =4.977 RON