Ubytovanie Martin          Ubytovanie Vrútky            Ubytovanie Turčianske Teplice            Ubytovanie Turiec             
 
Dôležité kontakty
ZÁCHRANNA SLUŽBA
POŽIARNÍCI

POLÍCIA
112
----------------------------
Detská pohotovosť
po 15.30hod.
043/423 84 01

----------------------------
Dosp. pohotovosť
Paula Mudroňa 11
po 15.30 hod.
043/422 01 50

----------------------------
Zubná pohotovosť
ul. Mudroňova14

Po-Pia: 16.30-19.15hod.
So-Ne-Svia: 9.00-11.45hod.

----------------------------
Ped.- psych. poradňa
043/423 91 11

----------------------------
Linka detskej istoty
116 111
Pohotovostné lekárne
MARTIN
Turčianske Teplice
Kiná a divadlo
Z regiónu
Pohľadnice
Reklamní partneri
.: ZŠ Alexandra Dubčeka Martin :.

ZŠ Alexandra Dubčeka Martin
základná škola
Adresa:Ul. budovateľov 9
Martin-Sever, 036 01
Telefón:043/423 01 09 ( riaditeľ, tajomníčka ), 4239104 ( Školská jedáleň )
Fax:043/423 01 09
Email:zs.dubceka@zoznam.skWWW:http://www.zsdubceka.edupage.org


Vedenie školy:

Vedenie školy riaditeľ: Mgr. Oľga Potašová
zástupca RŠ pre 1. stupeň:
Mgr. Libuša Balková
zástupca RŠ pre 2. stupeň:
Mgr. Viera Poliačková
Výchovný poradca :
Mgr. Dominik Baláž          
Hospodársko-ekonomický pracovník :
Iveta Mazúrová
Tajomníčka školy: 
Ľubica Rácová
Vedúca školskej jedálne:
Helena Firáková


Zameranie:  klasické triedy, cudzie jazyky od 1. ročníka, informatika, všeobecne intelektovo nadané deti, program Krok za krokom, práca s deťmi s poruchami učenia a správania

Naša ponuka:

 • dni otvorených dverí pre rodičov
 • rôzne krúžky pre žiakov 
 • školský psychológ  
 • vyučovanie AJ od 1. ročníka
 • 3 počítačové učebne s modernou technológiou pre žiakov aj popoludní
 • multimediálna učebňa
 • práca s basketbalovými talentami
 • projektové vyučovanie
 • využívanie IKT na všetkých predmetoch
 • telocvičňa na prenájom v popoludňajších a večerných hodinách
 • prenájom priestorov na vzdelávacie aktivity pre verejnosť
 • školský bufet
 • cudzie jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, ruský akreditované školiace centrum Infoveku  rímsko-katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo

Školský klub detí  od 6.00 do 8.00 hod. a od 11.30 do 17.00 hod.
Školská jedáleň                    
Zapojenosť do projektov: Infovek, Školy podporujúce zdravie, Krok za krokom,  Sme proti šikanovaniu, Otvorená škola

Pravidelne organizujeme zaujímavé akcie pre žiakov

 • Vianočné tvorivé dielne
 • Fašiangový karneval
 • Halloween
 • Lyžiarsky kurz
 • Plavecký kurz
 • Škola v prírode
 • Miniplayback show
 • Minimiss
 • Crazy účes
 • Miliónový tanec
 • Diskotéky
 • Výmenné pobyty v Nemecku v partnerskej škole v Gothe
 • Exkurzie a výlety
 • Atletická liga
 • Športové súťaže pre žiakov a rodičov

Práca školského psychológa

 • zameriava sa na psychodiagnostiku a individuálnu a skupinovú terapiu ( hrová, pohybová, činnostná, arteterapia a relaxačná )
 • pracuje s deťmi s poruchami učenia a správania, s deťmi s neurotickými príznakmi a inými ťažkosťami
 • spolupracuje pri preventívnych programoch formou skupinovej práce v triedach ( prevencia šikany a agresívneho správania, drogová prevencia )
 • spolupracuje s pedagogickými pracovníkmi a tiež s rodičmi detí, ponúka konzultačné a informačné služby
 • skupinovo pracuje v triedach pre deti s intelektovým nadaním, so zameraním na rozvoj citového života, empatie a emocionálnej inteligencie
 

Vyhľadávanie

Oficiálne stránky:
Vrútky
Martin
Turčianske Teplice
ZMOT

Infostránky
turieconline
mojmartin
turiec.net
teplican.sk
---------------------------------

Hlavní partneri
Na jeden klik

---------------------------

------------------------
-----------------------------
Pizza do domu
Kurzy ECB
1€ =1.129 USD
1€ =1.956 BGN
1€ =25.662 CZK
1€ =0.846 GBP
1€ =368.560 HUF
1€ =4.712 PLN
1€ =4.950 RON