Ubytovanie Martin          Ubytovanie Vrútky            Ubytovanie Turčianske Teplice            Ubytovanie Turiec             
 
Dôležité kontakty
ZÁCHRANNA SLUŽBA
POŽIARNÍCI

POLÍCIA
112
----------------------------
Detská pohotovosť
po 15.30hod.
043/423 84 01

----------------------------
Dosp. pohotovosť
Paula Mudroňa 11
po 15.30 hod.
043/422 01 50

----------------------------
Zubná pohotovosť
ul. Mudroňova14

Po-Pia: 16.30-19.15hod.
So-Ne-Svia: 9.00-11.45hod.

----------------------------
Ped.- psych. poradňa
043/423 91 11

----------------------------
Linka detskej istoty
116 111
Pohotovostné lekárne
MARTIN
Turčianske Teplice
Kiná a divadlo
Z regiónu
Pohľadnice
Reklamní partneri
.: ZŠ Hurbanova :.

ZŠ Hurbanova
základná škola
Adresa:Hurbanova ulica 27
Martin, 036 01
Telefón:043/430 96 73 (sekretariát), 428 75 71 (riaditeľ), 430 96 72(šk. jedáleň)
Fax:043/428 75 71
Email:zshurbanova@stonline.skWWW:http://zs-hurbanova.szm.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Pavol Chovaňák

Profilácia školy:

 • škola má pedagógov, ktorí používajú moderné a efektívne metódy práce (napr. projektové vyučovanie, prvky ITV, vyučovanie väčšiny predmetov v počítačovej učebni....)
 • je zaradená do európskej siete Škôl podporujúcich zdravie
 • na 1. stupni pracujú triedy podľa programu Krok za krokom
 • integrácia zdravotne postihnutých detí
 • vydávanie žiackeho časopisu Hurbanko
 • športové triedy so zameraním na futbal v ročníkoch 5-9
 • školské športové stredisko so zameraním na futbal od 1. – 4. ročníka
 • škola zamestnáva školskú psychologičku a školskú špeciálnu pedagogičku
Škola ponúka:
 • vyučovanie cudzích jazykov – Aj, Nj už od 1., respektíve 3. ročníka (podľa požiadaviek rodičov)
 • vyučovanie predmetov matematika, fyzika, slovenský jazyk, cudzí jazyk, prírodopis a ďalších v počítačovej učebni
 • využívanie učebne LEGO dacta a ROBOLAB (základy programovania pomocou lega) na hodinách technickej výchovy na 2. stupni a na pracovnom vyučovaní na 1. stupni
 • využívanie posilňovne a stolného tenisu na hodinách telesnej výchovy na 2. stupnia v odpoludňajších hodinách (16.-20. hod) pre verejnosť
 • povinne voliteľný predmet informatika pre žiakov 7. ročníka
 • alternatívne hodnotenie žiakov 1. stupňa (slovné alebo známkou)
 • po splnení talentových skúšok možnos? zaradenia do športovej futbalovej triedy v 5. – 9. ročníku, respektíve do futbalovej prípravky na 1. stupni
 • žiakom s telesným alebo s iným zdravotným postihom a s poruchami učenia odbornú starostlivos? školského psychológa a špeciálneho školského pedagóga
 • relaxačné plávanie pre žiakov 1-krát za týždeň zdarma s triednym učiteľom
 • možnosť plaveckého výcviku žiakov na plavárni, ktorá je súčasťou školy (finančne zabezpečuje rodič)
 • možnosť pracovať v záujmových krúžkoch na 1. stupni: šachový, taliansky jazyk, aerobic, výtvarný, LEGO, tvorivá informatika s Baltíkom, matematický, Hliadka mladých zdravotníkov, stolný tenis, na 2. stupni: práca s počítačom, aerobic, spevácky krúžok, taliansky jazyk, príprava žiakov na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka
 • redakčnú prácu v školskom časopise Hurbanko (vychádza 4-krát ročne)
 • využívanie počítačovej učebne v popoludňajších hodinách (od 16.-19. hod) pre žiakov a rodičov školy
 • prácu v žiackom parlamente, ktorý pod vedením pedagógov organizuje aktivity pre žiakov: nočná škola, vianočná akadémia, voľba MISS Hurbanova, pasovanie prvákov, diskotéky, školské akadémie
 • možnosť práce s biofeedbackom (zariadenie na posilňovanie mozgovej činnosti) pre deti s poruchami učenia, pozornosti, správania, psychosomatickými ochoreniami, trémou, úzkosťou, hyperaktivitou (pod odborným vedením školského psychológa a špeciálneho pedagóga)

 

Vyhľadávanie

Oficiálne stránky:
Vrútky
Martin
Turčianske Teplice
ZMOT

Infostránky
turieconline
mojmartin
turiec.net
teplican.sk
---------------------------------

Hlavní partneri
Na jeden klik

---------------------------

------------------------
-----------------------------
Pizza do domu
Kurzy ECB
1€ =1.129 USD
1€ =1.956 BGN
1€ =25.662 CZK
1€ =0.846 GBP
1€ =368.560 HUF
1€ =4.712 PLN
1€ =4.950 RON