Pôžička na čokoľvek Martin                    Ubytovanie Martin          Ubytovanie Vrútky            Ubytovanie Turčianske Teplice            Ubytovanie Turiec             
 
Dôležité kontakty
ZÁCHRANNA SLUŽBA
POŽIARNÍCI

POLÍCIA
112
--------------------------------------
Detská pohotovosť
po 15.30hod.
043/423 84 01

--------------------------------------
Dosp. pohotovosť
Paula Mudroňa 11
po 15.30 hod.
043/422 01 50

--------------------------------------
Zubná pohotovosť
ul. Mudroňova14

Po-Pia: 16.30-19.15hod.
So-Ne-Svia: 9.00-11.45hod.

--------------------------------------
Ped.- psych. poradňa
043/423 91 11

--------------------------------------
Linka detskej istoty
116 111
Pohotovostné lekárne
MARTIN
Turčianske Teplice
Kiná a divadlo
Z regiónu
Pohľadnice
Reklamní partneri
.: Turčianska galéria :.

Turčianska galéria
Adresa:Daxnerova 2
Martin, 036 01
Telefón:+421 43 4224448
Fax:+421 43 4224448
Email:turcianskagaleria@vuczilina.skWWW:http://www.turiecgallery.sk

Turčianska galéria je inštitúciou múzejného typu s regionálnou pôsobnosťou, z čoho vyplýva aj jej zameranie a aktivity. Jej primárnym poslaním je budovanie, evidencia, prezentácia a ochrana zbierkového fondu.
Do jej činnosti sa zaraďujú vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a výstavné aktivity. V súčasnosti je jej zriaďovateľom Žilinský samosprávny kraj.
Galéria svojimi prezentačnými aktivitami predstavuje tvorbu turčianskych výtvarníkov rôznych generácií prostredníctvom komorných autorských výstav, rozsiahlych retrospektív alebo kolektívnych prezentácií. Okrem výstav venovaných regionálnym tvorcom prezentuje galéria i tvorbu etablovaných slovenských a českých výtvarníkov, ale nezanedbáva ani najmladšiu generáciu umelcov.

Župný dom, sídlo Turčianskej galérie, bol postavený pravdepodobne v 17. storočí ako snemovňa, miesto súdnej stolice, župného archívu, pokladnice a na reprezentatívne účely mešťanov Turčianskeho Svätého Martina. Budova prešla dvoma slohovými etapami a viacerými stavebnými úpravami.

V prvej etape vznikol neskoro renesančný dvojpodlažný objekt v tvare L spolu s vežou z roku 1808. Druhá barokovo-klasicistická úprava rozšírená do tvaru U a navýšená o jedno poschodie dala objektu slohový výraz podobný súčasnosti. V priebehu 20. storočia sa stavebnými úpravami uzavrel malý dvorček medzi východným a západným krídlom, čím vznikla bloková stavba s novým zastrešením.

V rokoch 2008 – 2009 zásluhou mesta Martin prešla budova významnou exteriérovou a interiérovou premenou, ktorá prispela k vyššiemu štandardu galérie ako profesionálneho pracoviska svojho druhu.

V roku 1983 si galéria obhájila svoju samostatnú pozíciu ako Galéria výtvarného umenia v Martine a o rok neskôr, s novým názvom: Turčianska galéria. Od roku 1987 sa pre ňu stala domovom budova župného domu na Daxnerovej ulici č. 2. V tom istom roku otvorila svoje brány verejnosti a výstavnou prezentáciou stálej expozície, predstavila návštevníkom umenie Turčianskeho regiónu.História:

V roku 1933 bola v budove Slovenského Národného Múzea otvorená prvá slovenská obrazáreň pod názvom Národná galéria slovenská. Obrazáreň mala vo svojom programe ambície prerásť do samostatnej umelecko-zberateľskej celonárodnej inštitúcie, ale do polovice 50. rokov zostala iba súčasťou Slovenského Národného Múzea v Martine. V rokoch 1952 – 1955 sa Martin usiloval o vznik krajskej galérie. Jej sídlom mali byť priestory bývalej Národnej galérie slovenskej a roku 1953 dokonca začala svoju činnosť. O rok neskôr sa pre pripravovanú galériu uskutočnili dva nákupy výtvarných diel, no napriek tejto snahe ešte nevznikla. Namiesto toho boli všetky významnejšie výtvarné diela prevezené do Slovenskej Národnej Galérie v Bratislave a v roku 1955 získala štatút krajskej galérie Obrazáreň P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Uplynulo 30 rokov kým mesto získalo svoju galériu, i to spočiatku ako súčasť Okresnej pamiatkovej správy v Martine.

Turčianska galéria Vám ponúka:

Stála expozícia

35. Výročie založenia Turčianskej galérie

Turčianska galéria ju pripravila pri príleţitosti 35. výročia svojho založenia. V roku 1983, v rámci vtedajšej Okresnej pamiatkovej správy, sa TG volala Galéria výtvarného umenia.
K zmene tohto názvu na Turčiansku galériu v Martine, došlo v roku 1984, kedy začala existovať uţ ako samostatná inštitúcia, v poradí ako osemnásta na Slovensku.
Skutočnosť oneskoreného vzniku tejto zberateľskej inštitúcie treba pripomenúť, pretoţe mala a dodnes má vplyv najmä na budovanie jej zbierkového fondu. Takáto regionálna zberateľská a výstavná inštitúcia mala v Martine vzniknúť a v skutočnosti aj vznikla uţ v roku 1953, na pôde Slovenského národného múzea v Martine. No nie z celkom jasných dôvodov jej existencia bola v roku 1955 pozastavená a trvalo takmer tridsať rokov, kedy k jej vzniku opätovne došlo. Takţe, ak sa v prvej polovici 20. storočia hovorilo o Martine, ako o hlavnom meste výtvarného diania na Slovensku, umelecké diela ako hlavné doklady, sa nakoniec umiestnili v Bratislave. Turčianska galéria mala teda pri svojom vzniku sťaţenú situáciu pri tvorbe svojho zbierkového fondu a prezentovať význam Martina a Turca vôbec v tomto výtvarnom dianí. Dôsledky týchto okolností pretrvávajú dodnes. Iba veľmi ojedinele sa pri jej vzniku vyskytovali diela väčšiny autorov zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny. Mnohí mali s Martinom, či Turcom významné spojenie, či uţ pôvodom, alebo pôsobením v ňom. Aspoň niekoľko príkladov, ako Milan Thomka Mitrovský, Ţelmíra Duchajová Švehlová, Miloš Alexander Bazovský, Mikuláš Galanda, alebo tí, ktorí v ňom dlhší čas ţili, alebo pôsobili ako Ľudovít Fulla, Martin Benka, či sochár František Štefunko.
Prítomná stála expozícia s názvom Slovenská výtvarná moderna v Turci posúva prezentáciu slovenského výtvarného diania aj do obdobia druhej svetovej vojny, kedy umelci reagovali
na ukrutnosti, ktoré sa v nej diali. Patrili k ním Ján Mudroch, Viliam Chmel, Vincent Hloţník, ale aj vynikajúci Cyprián Majerník, ktorého tvorbu v tomto duchu ţiaľ Turčianska galéria nemá v zastúpení. Po druhej svetovej vojne, koncom štyridsiatych rokov, sa u nás začal normatívnym spôsobom presadzovať tzv. socialistický realizmus, ktorý bol v ostrom protiklade k výtvarným princípom moderny prvej polovice dvadsiateho storočia, najmä zdôrazňovaním realistického t. j. mimetického, napodobňovacieho štýlu zobrazenia a s ideologickým zdôraňovaním funkcie umenia v sluţbách socialistickej spoločnosti, čo neraz viedlo na hranice naturalizmu a tvorivej stagnácie.

Historička umenia Mgr. Zita Kostrová

Otváracie hodiny:

Pondelok: zatvorené
Utorok: 8. 00 – 17. 00 hod.
Streda: 8. 00 – 17. 00 hod.
Štvrtok: 8. 00 – 17. 00 hod.
Piatok: 8. 00 – 17. 00 hod.
Sobota: 11. 00 – 17. 00 hod.
Nedeľa: 11. 00 – 17. 00 hod.

Vstupné / Entry

Jedna výstava: Dospelý: 1,00 € / Zľavnený: 0,50 €

Skupiny so zľavou:
Deti a mládež do 18 rokov, študenti, ZŤP, seniori od 60 do 70 rokov

Bezplatný vstup:
Deti do 6 rokov, pedagogický dozor, seniori nad 70 rokov, galerijní a múzejní pracovníci, teoretici umenia, členovia Klubu galérií na Slovensku, členovia profesných združení (AICA,…), vojnoví veteráni

Tvorivé dielne a programy: 1,00 €
Ateliér Kocúr + výstava: 2,00 €

Január 2020

PROGRAMOVÁ PONUKA TURČIANSKEJ GALÉRIE – Február 2020
Návštevné hodiny Turčianskej galérie:
utorok – piatok: 9.00 – 17.00  h
sobota: 11.00 – 17.00 h     

STÁLE ŽIVÁ EXPOZÍCIA
Stále živá expozícia Turčianskej galérie predstavuje výber diel dokumentujúci výtvarné umenia 20. storočia v turčianskom regióne. Idea stále živej expozície odkazuje k otvorenosti celého konceptu výstavy, do ktorého je možné neustále vstupovať. Jednotlivé diela sa tak môžu obmieňať v kratších časových etapách, čím budeme mať možnosť vidieť viac rôznych artefaktov v rôznych nových kontextoch a celkoch. Súčasná expozícia rozdelená do šiestich komorných miestností sa zameriava hlavne na plošné média maľby a kresby cez jej umeleckohistorické etapy, či umelecké skupiny autorov. Architektúra priamočiaro nadväzujúcich miestností predurčuje aj linearitu chronológie jednotlivých tematických okruhov.

Komentovaná prednáška k výstave:
Stále živá expozícia
Čo znamená stále živá expozícia? Sú obrazy v stálych expozíciách stále živé? Alebo nás po krátkom čase sledovania začínajú nudiť. Ako by sme tieto obrazy vnímali, keby sme sa vrátili do čias ich vzniku? Do čias keď ľudia poznali vizuálny svet iba zo svojej priamej živej skúsenosti. V našej novej expozícii môžeme na tieto otázky spoločne hľadať odpovede a možno prídeme aj na to, čo všetko nám môžu obrazy z 20. storočia priniesť do súčasnosti.
Vstup je potrebné si vopred zarezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk,
+421/434224 448

AKTUÁLNE VÝSTAVY

Termín: 30.1.2020 – 25.3.2020: Vernisáž: 30.1.2020 o 17.00 h
FOTOGRAF BAZOVSKÝ (výstava prenesená zo Slovenskej národnej galérie)
Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského ako jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách a v publikáciách. Výstava ponúkne pohľad na  Bazovského ako fotografa.

Termín: 30.1.2020 – 25.3.2020: Vernisáž: 30.1.2020 o 17.00 h
MIROIR NOIR (MILOŠ KOPTÁK & RAI ESCALÉ)

Miroir Noir (Miloš Kopták & Rai Escalé), spoločne tvoria od roku 2007.  Spoločné tvorivé maliarske pobyty sú zamerané na vlastnú tvorbu s dôrazom na prísne dopredu vyrešeršovanú autorskú tému. Na dielach – maľbách pracujú Miloš Kopták & Rai Escalé spoločne, vzájomne si ich aj korigujú a oponujú. Napriek tomu, že každý z nich, bol zvyknutý na tvorbu vo vlastnom autorskom zmysle, naučili sa časom vyťažiť z intenzívnosti, zmysluplnosti zdvojenej sily pracujúcej na výsledku. Výsledné diela spolu aj podpisujú. Názov Miroir Noir odkazuje k čiernemu zrkadlu, ktoré bolo pomôckou maliarov 17. storočia, do ktorého hľadeli, ak si ich oči mali oddýchnuť po náročnej maliarskej práci.

ATELIÉR KOCÚR – tvorivé dielne – na objednanie pre školy
Kreatívny priestor, ktorý vytvára pre deti a študentov možnosť na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Deti majú možnosť vyskúšať netradičné techniky a rozvinúť svoje umelecké cítenie.
Termíny: utorok – piatok, 9:00 – 15.00 hod
Maximálny počet: 15 - 20 žiakov
Dĺžka jedného stretnutia: 1 hodina = 60 minút
Miesto konania: ateliér Kocúr, na prízemí Turčianskej galérie
Meno galerijného pedagóga: Mgr. Ivana Janotíková
Vstup je potrebné si vopred zarezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk, +421/434224 448
Poplatok za jeden vstup ateliér KOCÚR: 1,50 €
Všetky témy sa prispôsobujú vzhľadom na vek detí a žiakov.
Tvorivé dielne máme pripravené vždy ku každej aktuálnej výstave.

ANIMAČNÉ PROGRAMY K AKTUÁLNYM VÝSTAVÁM:
Vstup je potrebné si vopred rezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk, +421/434224448.
Vstupné: 1,50 €

Ponuka pre ZŠ, MŠ:
Leporelo: Výklad + aktivita
1. Stále živá expozícia
Ponuka pre MŠ:
Prečo? Načo? Ako?
Malá beseda, ako úvod do diania v galérii. Deti majú možnosť pochopiť,
čo galéria predstavuje, jej význam, ako sa v nej správať. Pomocou malej hry, si preopakujeme, čo sme si zapamätali.

Ponuka pre ZŠ
Hádaj, na čo to je! Výklad + aktivita
Ponuka pre MŠ, ZŠ:
Umelcova nástenka

Každý umelec používa isté nástroje k svojej tvorbe. Určite ste sa však ešte nestretli so všetkými z nich a možno aj áno. Uvidíme...Spoločne nazrieme na zaujímavé umelcove potreby, ktoré patria do jeho ateliéru.

Ponuka pre SŠ, ZŠ:
„Parafráza“  Výklad + aktivita
Výber konkrétnych diel Turčianskych umelcov, kde si povieme niečo o ich tvorbe, živote
a dielach. Taktiež si vysvetlíme výtvarné princípy a porozprávame sa o parafráze vo výtvarnom umení, ktorú si aj priamo vyskúšame.

Bližšie informácie ohľadom uvedených podujatí TG
Vám poskytneme telefonicky alebo emailom:
043/4224448, 0905529447
turcianskagaleria@vuczilina.sk

 

Vyhľadávanie

Oficiálne stránky:
Vrútky
Martin
Turčianske Teplice
ZMOT

Infostránky
turieconline
mojmartin
turiec.net
teplican.sk
--------------------------------------

Hlavní partneri
Na jeden klik
------------------------------
------------------------------
-----------------------------
Pizza do domu
Kurzy ECB
1€ =1.104 USD
1€ =1.956 BGN
1€ =25.160 CZK
1€ =0.843 GBP
1€ =336.010 HUF
1€ =4.257 PLN
1€ =4.780 RON