Ubytovanie Martin          Ubytovanie Vrútky            Ubytovanie Turčianske Teplice            Ubytovanie Turiec             
 
Dôležité kontakty
ZÁCHRANNA SLUŽBA
POŽIARNÍCI

POLÍCIA
112
----------------------------
Detská pohotovosť
po 15.30hod.
043/423 84 01

----------------------------
Dosp. pohotovosť
Paula Mudroňa 11
po 15.30 hod.
043/422 01 50

----------------------------
Zubná pohotovosť
ul. Mudroňova14

Po-Pia: 16.30-19.15hod.
So-Ne-Svia: 9.00-11.45hod.

----------------------------
Ped.- psych. poradňa
043/423 91 11

----------------------------
Linka detskej istoty
116 111
Pohotovostné lekárne
MARTIN
Turčianske Teplice
Kiná a divadlo
Z regiónu
Pohľadnice
Reklamní partneri
.: Turčianska galéria :.

Turčianska galéria
Adresa:Daxnerova 2
Martin, 036 01
Telefón:+421 43 4224448
Fax:+421 43 4224448
Email:turcianskagaleria@vuczilina.skWWW:https://www.turiecgallery.sk

Turčianska galéria je inštitúciou múzejného typu s regionálnou pôsobnosťou, z čoho vyplýva aj jej zameranie a aktivity. Jej primárnym poslaním je budovanie, evidencia, prezentácia a ochrana zbierkového fondu.
Do jej činnosti sa zaraďujú vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a výstavné aktivity. V súčasnosti je jej zriaďovateľom Žilinský samosprávny kraj.
Galéria svojimi prezentačnými aktivitami predstavuje tvorbu turčianskych výtvarníkov rôznych generácií prostredníctvom komorných autorských výstav, rozsiahlych retrospektív alebo kolektívnych prezentácií. Okrem výstav venovaných regionálnym tvorcom prezentuje galéria i tvorbu etablovaných slovenských a českých výtvarníkov, ale nezanedbáva ani najmladšiu generáciu umelcov.

Župný dom, sídlo Turčianskej galérie, bol postavený pravdepodobne v 17. storočí ako snemovňa, miesto súdnej stolice, župného archívu, pokladnice a na reprezentatívne účely mešťanov Turčianskeho Svätého Martina. Budova prešla dvoma slohovými etapami a viacerými stavebnými úpravami.

V prvej etape vznikol neskoro renesančný dvojpodlažný objekt v tvare L spolu s vežou z roku 1808. Druhá barokovo-klasicistická úprava rozšírená do tvaru U a navýšená o jedno poschodie dala objektu slohový výraz podobný súčasnosti. V priebehu 20. storočia sa stavebnými úpravami uzavrel malý dvorček medzi východným a západným krídlom, čím vznikla bloková stavba s novým zastrešením.

V rokoch 2008 – 2009 zásluhou mesta Martin prešla budova významnou exteriérovou a interiérovou premenou, ktorá prispela k vyššiemu štandardu galérie ako profesionálneho pracoviska svojho druhu.

V roku 1983 si galéria obhájila svoju samostatnú pozíciu ako Galéria výtvarného umenia v Martine a o rok neskôr, s novým názvom: Turčianska galéria. Od roku 1987 sa pre ňu stala domovom budova župného domu na Daxnerovej ulici č. 2. V tom istom roku otvorila svoje brány verejnosti a výstavnou prezentáciou stálej expozície, predstavila návštevníkom umenie Turčianskeho regiónu.História:

V roku 1933 bola v budove Slovenského Národného Múzea otvorená prvá slovenská obrazáreň pod názvom Národná galéria slovenská. Obrazáreň mala vo svojom programe ambície prerásť do samostatnej umelecko-zberateľskej celonárodnej inštitúcie, ale do polovice 50. rokov zostala iba súčasťou Slovenského Národného Múzea v Martine. V rokoch 1952 – 1955 sa Martin usiloval o vznik krajskej galérie. Jej sídlom mali byť priestory bývalej Národnej galérie slovenskej a roku 1953 dokonca začala svoju činnosť. O rok neskôr sa pre pripravovanú galériu uskutočnili dva nákupy výtvarných diel, no napriek tejto snahe ešte nevznikla. Namiesto toho boli všetky významnejšie výtvarné diela prevezené do Slovenskej Národnej Galérie v Bratislave a v roku 1955 získala štatút krajskej galérie Obrazáreň P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Uplynulo 30 rokov kým mesto získalo svoju galériu, i to spočiatku ako súčasť Okresnej pamiatkovej správy v Martine.

Turčianska galéria Vám ponúka:

Stála expozícia

35. Výročie založenia Turčianskej galérie

Turčianska galéria ju pripravila pri príleţitosti 35. výročia svojho založenia. V roku 1983, v rámci vtedajšej Okresnej pamiatkovej správy, sa TG volala Galéria výtvarného umenia.
K zmene tohto názvu na Turčiansku galériu v Martine, došlo v roku 1984, kedy začala existovať uţ ako samostatná inštitúcia, v poradí ako osemnásta na Slovensku.
Skutočnosť oneskoreného vzniku tejto zberateľskej inštitúcie treba pripomenúť, pretoţe mala a dodnes má vplyv najmä na budovanie jej zbierkového fondu. Takáto regionálna zberateľská a výstavná inštitúcia mala v Martine vzniknúť a v skutočnosti aj vznikla uţ v roku 1953, na pôde Slovenského národného múzea v Martine. No nie z celkom jasných dôvodov jej existencia bola v roku 1955 pozastavená a trvalo takmer tridsať rokov, kedy k jej vzniku opätovne došlo. Takţe, ak sa v prvej polovici 20. storočia hovorilo o Martine, ako o hlavnom meste výtvarného diania na Slovensku, umelecké diela ako hlavné doklady, sa nakoniec umiestnili v Bratislave. Turčianska galéria mala teda pri svojom vzniku sťaţenú situáciu pri tvorbe svojho zbierkového fondu a prezentovať význam Martina a Turca vôbec v tomto výtvarnom dianí. Dôsledky týchto okolností pretrvávajú dodnes. Iba veľmi ojedinele sa pri jej vzniku vyskytovali diela väčšiny autorov zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny. Mnohí mali s Martinom, či Turcom významné spojenie, či uţ pôvodom, alebo pôsobením v ňom. Aspoň niekoľko príkladov, ako Milan Thomka Mitrovský, Ţelmíra Duchajová Švehlová, Miloš Alexander Bazovský, Mikuláš Galanda, alebo tí, ktorí v ňom dlhší čas ţili, alebo pôsobili ako Ľudovít Fulla, Martin Benka, či sochár František Štefunko.
Prítomná stála expozícia s názvom Slovenská výtvarná moderna v Turci posúva prezentáciu slovenského výtvarného diania aj do obdobia druhej svetovej vojny, kedy umelci reagovali
na ukrutnosti, ktoré sa v nej diali. Patrili k ním Ján Mudroch, Viliam Chmel, Vincent Hloţník, ale aj vynikajúci Cyprián Majerník, ktorého tvorbu v tomto duchu ţiaľ Turčianska galéria nemá v zastúpení. Po druhej svetovej vojne, koncom štyridsiatych rokov, sa u nás začal normatívnym spôsobom presadzovať tzv. socialistický realizmus, ktorý bol v ostrom protiklade k výtvarným princípom moderny prvej polovice dvadsiateho storočia, najmä zdôrazňovaním realistického t. j. mimetického, napodobňovacieho štýlu zobrazenia a s ideologickým zdôraňovaním funkcie umenia v sluţbách socialistickej spoločnosti, čo neraz viedlo na hranice naturalizmu a tvorivej stagnácie.

Historička umenia Mgr. Zita Kostrová

Máj 2024

Dielo mesiaca máj 2024
Mikuláš Galanda: Matka s dieťaťom na kvetinovom pozadí, 1937
Vyberá: OZ Matka a dieťa Turca
Dielo mesiaca je možné vidieť na prízemí Turčianskej galérie bezplatne od 1. do 31. mája 2024.

Stále živá expozícia
Turčianskej galérie predstavuje výber diel dokumentujúci výtvarné umenia 20. storočia v turčianskom regióne. Idea stále živej expozície odkazuje k otvorenosti celého konceptu výstavy, do ktorého je možné neustále vstupovať. Jednotlivé diela sa tak môžu obmieňať v kratších časových etapách, čím budeme mať možnosť vidieť viac rôznych artefaktov v rôznych nových kontextoch a celkoch. Súčasná expozícia rozdelená do šiestich komorných miestností sa zameriava hlavne na plošné média maľby a kresby cez jej umeleckohistorické etapy, či umelecké skupiny autorov. Architektúra priamočiaro nadväzujúcich miestností predurčuje aj linearitu chronológie jednotlivých tematických okruhov. Kurátor: Zita Kostrová, Adam Galko.
Vstupné: 3 € / 1 osobu, zľavy : 1,50 € / 1 osobu. Miesto: 1. poschodie.

Končiace výstavy
Jozef Mužila: Možnosti
Termín: 7.3.2024 – 18.5.2024

Výstava turčianskeho umelca Jozefa Mužilu, rodáka z Dolného Kubína, ktorý žije a tvorí v Martine. Už v roku 1991 opustil figuráciu a priklonil sa k postminimalistickej, dekonštruktívnej problematike. Jeho témou sa stala procesuálnosť, premenlivosť. Zviditeľňuje možnosti postupného premieňania aj vnútornú kontinuitu prepájania rôznych jazykov abstrakcie. Tvorbu chápe ako živý organizmus, ktorý sa nedá spútať jednotnou šablónou: "Každý deň môže priniesť niečo nové". Kurátorka: Eva Ľuptáková
Vstupné: 6 € / 1 osobu, zľavnené vstupné: 3 € / 1 osobu. Miesto: 2. poschodie

Nové výstavy
Maturitné menu
Termín: 15.5.2024 – 16.6.2024
Vernisáž: 15.5.2024 o 17.00 h

Koncoročná výstava maturitných výtvarných prác absolventov Súkromnej spojenej školy – Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Martine. Kurátor: Silvia Rajčanová
Vstupné: 3 € / 1 osobu, zľavy: 1,50 € / 1 osobu. Miesto: prízemie TG – miestnosť 05

Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny
Termín: 30.5.2024 – 11.9.2024
Vernisáž: 30.5.2024 o 17.00 h

Výstava prezentuje vybrané kapitoly dejín mesta Martin s odkazom na jeho význam ako bývalého kultúrneho centra a potenciálneho hlavného mesta Slovenska. Výstava zahŕňa vybrané zbierkové predmety miestnych inštitúcií regionálneho a národného významu ( SNM - Múzeá v Martine, SNK - literárne múzeum a literárny archív) a výtvarné diela ako výsledok individuálnych výskumov súčasných umelcov prizvaných k daným témam regiónu Turiec. Kurátor: Adam Galko
Vstupné: 6 € / 1 osobu, zľavnené vstupné: 3 € / 1 osobu. Miesto: 2. poschodie

Podujatia
Noc múzeí a galérií
18.5.2024 od 16.00 do 23.00 h

Celoeurópske podujatie s dlhoročnou tradíciou sa znovu uskutoční aj v Turčianskej galérii, kedy návštevníkom umožníme nahliadnutie do galerijnej kuchyne. Pripravujeme programy pre deti, mládež, dospelých i seniorov – mobilné planetárium, návšteva depozitárov TG, tvorivé dielne, divadielko, workshop ku končiacej výstave Jozefa Mužilu.
Celodenné jednotné vstupné na celú galéria 2 € na osobu – zahŕňa všetky workshopy, programy, dielne a výstavy /okrem Planetária/. Planetárium sa platí osobitne - 3 € na osobu

Ateliér kocúr – animačné programy, tvorivé dielne
Utorok – piatok  9.00 - 15.00 h

Tvorivé aktivity prebiehajú pod vedením galerijnej pedagogičky. Deti a študenti majú možnosť v priestoroch Turčianskej galérie  zažiť tvorivé učenie, poznávať zaujímavé výtvarné techniky a rozvinúť svoju tvorivosť.
Stála expozícia / tvorba vo výstavnom priestore a v ateliéri KOCÚR / kombinovaná technika
Aktuálna výstava / tvorba v ateliéri KOCÚR / MONOTYP
Zátišie / tvorba v ateliéri KOCÚR / tlač z výšky

Vstup je potrebné si vopred rezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk,
tel: +421 / 43 422 44 48
Všetky témy sú prispôsobené veku žiakov. Za bezpečnosť detí počas sprievodných aktivít zodpovedá ich pedagogický dozor.
Vstupné: 3,00 € / 1 osobu

Umenie pre seniorov
Každý posledný pondelok v mesiaci od 10.00 h do 11.00 h
Vstupné: 3,00 € / 1 osobu

Podujatia sú dokumentované fotografickým záznamom.
Bližšie informácie ohľadom uvedených podujatí TG Vám poskytneme telefonicky alebo emailom:  043/4224448, turcianskagaleria@vuczilina.sk

Návštevné hodiny Turčianskej galérie:
utorok – piatok:     9.00 – 17.00  h
sobota: 11.00 – 17.00 h
nedeľa - pondelok: zatvorené
 
Vstupné na jednu výstavu:
2 € - dospelí
1 € zľavnený lístok - deti a mládež do 18 rokov, študenti, ZŤP, seniori)
bezplatný vstup - deti do 6 rokov, pedagogický dozor, galerijní a múzejní pracovníci, teoretici umenia, členovia Klubu galérií na Slovensku, členovia profesných združení (AICA,…), vojnoví veteráni)
•  2 € - vstupné s lektorským výkladom
pre organizované skupiny (záujem je potrebné nahlásiť vopred)
 
Bližšie informácie:
Web: www.turcianskagaleria.sk
Email: turcianskagaleria@vuczilina.sk
Facebook: Turčianska galéria v Martine
Instagram: Turiecgallery
Telefón: 043/422 44 48

 

Vyhľadávanie

Oficiálne stránky:
Vrútky
Martin
Turčianske Teplice
ZMOT

Infostránky
turieconline
mojmartin
turiec.net
teplican.sk
---------------------------------

Hlavní partneri
Na jeden klik

---------------------------

------------------------
-----------------------------
Pizza do domu
Kurzy ECB
1€ =1.084 USD
1€ =1.956 BGN
1€ =24.722 CZK
1€ =0.857 GBP
1€ =387.600 HUF
1€ =4.265 PLN
1€ =4.975 RON