Ubytovanie Martin          Ubytovanie Vrútky            Ubytovanie Turčianske Teplice            Ubytovanie Turiec             
 
Dôležité kontakty
ZÁCHRANNA SLUŽBA
POŽIARNÍCI

POLÍCIA
112
----------------------------
Detská pohotovosť
po 15.30hod.
043/423 84 01

----------------------------
Dosp. pohotovosť
Paula Mudroňa 11
po 15.30 hod.
043/422 01 50

----------------------------
Zubná pohotovosť
ul. Mudroňova14

Po-Pia: 16.30-19.15hod.
So-Ne-Svia: 9.00-11.45hod.

----------------------------
Ped.- psych. poradňa
043/423 91 11

----------------------------
Linka detskej istoty
116 111
Pohotovostné lekárne
MARTIN
Turčianske Teplice
Kiná a divadlo
Z regiónu
Pohľadnice
Reklamní partneri
.: Turčianske kultúrne stredisko v Martine :.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Adresa:Divadelná 656/3
Martin, 036 01
Telefón:043/413 23 94
043/413 31 53
0917 494 708
Fax:
Email:tks@tks.skWWW:http://www.tks.sk

Program na apríl 2019

15. 3. – 15. 4. 2019 Výtvarné spektrum 2019
Výstava predstavujúca kolekciu diel regionálneho kola súťažnej prehliadky neprofesionálnej umeleckej Výtvarné spektrum 2019.
/Klubové priestory TKS v Martine/

19. 3. - 12. 4. Pohľady
Tematická výstava fotografií z výberu prác pacientov psychiatrickej liečebne a žiakov detského fotokrúžku.
/Výstavné priestory Zlaté kúpele Turčianske Teplice/

22. 3. - 7. 5. 2019 Turiec v obrazoch
Výstava obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Ľudmily Balkovej.
/Centrum sociálnych služieb, Martin – Ľadoveň/

1. 4. 2019 od 13:00 h Vansovej Lomnička
Súťažná prehliadka v recitovaní
/Klubové priestory TKS v Martine/

2. 4. 2019 o 15.00 – 17.00 h Detská fotodielňa
Cyklus tvorivých foto stretnutí pre mládež fotokrúžku žiakov pôsobiacom pri školskom internáte SOŠP v Turčianskych Tepliciach.
v Turčianskych Tepliciach.
/Internát Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach/

2. 4. 2019 od 8:30 h Tanečné hodiny
Intenzívny kurz
/Klubové priestory TKS v Martine/

3. 4. 2019 od 9.00 do 10.30 h Cestičkami Turca pre MŠ
Edukačný cyklus tvorivých dielní zameraných na prírodu a tradičnú kultúru v Turci.
/MŠ Kláštor pod Znievom/

4. 4. 2019 od 15.00 – 16.00 h Osudy
Prednáška a diskusia o hodnote zdravia, o krehkej hranici medzi zdravými a psychicky chorými ľuďmi i o rôznych druhoch závislostí.
/Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch/

4. – 6. 4. 2019 od 16:00 h Turčianske javisko 2019
Krajská súťažná prehliadka divadelných ochotníckych súborov
/Slovenské komorné divadlo v Martine/

9. 4. 2019 o 15.00 – 17.00 h Detská fotodielňa
Cyklus tvorivých foto stretnutí pre mládež fotokrúžku žiakov pôsobiacom pri školskom internáte SOŠP v Turčianskych Tepliciach.
v Turčianskych Tepliciach.
/Internát Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach/

10. 4. 2019 od 17.00 – 19.00 h Stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím
Tvorivé stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím.
/Klubové priestory TKS v Martine/

16. 4. 2019  Tanečné hodiny
Intenzívny kurz
/Klubové priestory TKS v Martine/

16. 4. 2019 o 15.00 – 17.00 h Detská fotodielňa
Cyklus tvorivých foto stretnutí pre mládež fotokrúžku žiakov pôsobiacom pri školskom internáte SOŠP v Turčianskych Tepliciach.
v Turčianskych Tepliciach.
/Internát Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach/

16. 4. - 17. 5. 2019 OSUDY IV.
Výstava OSUDY IV.  zachytáva výber vzniknutých prác z fotografických a výtvarných tvorivých dielní, ktoré boli realizované pre pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch
/ Psychiatrická liečebňa v Sučanoch/

17. 4. 2019 od 9:00 h Kreatívne raňajky
Prednáška
/Klubové priestory TKS v Martine/

17. 4.  2019 AMFO
Vernisáž neprofesionálnej fotografickej tvorby
/Klubové priestory TKS v Martine/

18. 4. – 13. 5. 2019 AMFO
Výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby
/Klubové priestory TKS v Martine/

18. 4. 2019 od 16.00 – 18.00 h Stretnutie členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov
Tvorivé stretnutie členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.
/Klubové priestory TKS v Martine/

Kontakty na metodikov TKS:
043/4132394, 0917 494 708


O nás

Turčianske osvetové stredisko v Martine zriadil Žilinský samosprávny kraj ako príspevkovú organizáciu 1. apríla 2002. Od 19. decembra 2007 bolo premenované na Turčianske kultúrne stredisko. Hlavným poslaním TKS je vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie tradícií a zabezpečovania kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov v rámci územnej pôsobnosti okresov Martin a Turčianske Teplice.

Hlavné poslanie plní organizovaním kultúrnych podujatí, školení, seminárov, kurzov, tvorivých dielní, súťaží, festivalov a iných tradičných a netradičných foriem osvetových činností, sprístupňovaním hodnôt tradičnej a ľudovej kultúry a amatérskej tvorby, vytváraním podmienok pre prezentáciu kultúry v zahraničí, oživovaním tradičnej remeselnej výroby, organizovaním vzdelávacích a voľnočasových aktivít, edičnou a vydavateľskou činnosťou.

Divadlo dospelých
Ochotnícke divadlo v Turci má už dlhoročnú tradíciu. Podľa zápisu v miestnych kronikách mnohé dedinské divadelné súbory hrávali pred rokom 1920. Turčianske kultúrne stredisko nadviazalo na tradíciu ochotníckeho divadla dospelých, pre ktorých  organizuje súťažnú prehliadku ochotníckeho divadla dospelých Turčianske divadelné dni. Poslaním regionálnej prehliadky je vytvorenie podmienok pre prezentáciu podnetných a inšpiratívnych predstavení, umožnenie súborom a jednotlivcom navzájom konfrontovať výsledky svojej práce, podeliť sa so skúsenosťami s divákmi i hercami navzájom.

Detské divadlo
Práca v tvorivom kolektíve má pre deti veľký sociálny význam - učí ich akceptovať jeden druhého, dáva každému z nich pocit zodpovednosti za odohranú rolu, podporuje v nich zdravú súťaživosť. Pre detské kolektívy naše stredisko každoročne organizuje regionálnu prehliadku pod názvom Dieťa v divadle.

Folklór
Folklórne hnutie v Turci začalo písať svoju históriu pomerne nedávno. Tradičná a ľudová kultúra tohto kraja, možno preto, že nebola tak výrazná ako v iných rázovitých regiónoch, zostávala bokom. Jej prvá verejná prezentácia bola na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve v roku 1983 v spoločnom programe Turiec a Horná Nitra. Od počiatku do tohto diania aktívne vstúpilo Turčianske osvetové stredisko (TKS) v Martine a jeho predĺžená ruka, spolupracovníci v turčianskych obciach. Veľkú podporu dostalo folklórne hnutie zo strany mesta Martin a obcí, kde pracovali dedinské folklórne skupiny. V súčasnosti TKS organizuje regionálne postupové prehliadky pre detských aj dospelých folkloristov. Najväčšou prehliadkou domáceho folklóru spojenou s vystúpením hostí nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, sú každoročne nami organizované Turčianske slávnosti folklóru teraz v priestoroch Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine.

Výtvarníctvo
Amatérski výtvarníci, ktorí sa na pôde kultúrneho  strediska stretávajú v klube pod názvom Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov majú niekoľko možností ako sa zdokonaliť vo svojom koníčku. Pod odborným dohľadom lektora  pripravuje Turčianske kultúrne stredisko cyklus tvorivých stretnutí, vzdelávacích podujatí a projektov napomáhajúcich individuálnemu rozvoju výtvarníkov Turca.

Každoročne TKS organizuje regionálne kolo celoslovenskej  výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum

Umelecké slovo
Turčianske kultúrne stredisko organizuje každoročne v oblasti umeleckého slova nasledovné súťaže a podujatia:

Vajanského Martin - regionálne, obvodné a krajské kolo celoštátnej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Sárova Bystrica - regionálna súťažná prehliadka mladých moderátorov

Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka - regionálna súťažná prehliadka v rétorike
Zároveň je spoluorganizátorom týchto súťaží:

Vansovej Lomnička
 - okresné kolo umeleckej súťaže žien v prednese poézie a prózy organizované v spolupráci s okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Martine a Spolkom slovenských žien Živena v Martine

Šoltésovej Martin - celoslovenská aktivita v prednese prózy a poézie od slovenských spisovateliek organizovaná v spolupráci so Spolkom slovenských žien Živena v Martine

AMFO
je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie. Hlavným zámerom súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Turci. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstave motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho  tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania. Ocenené kolekcie fotografií reprezentujú región Turiec na krajskej súťaži v Žiline.

Film a video
Turčianske kultúrne stredisko je organizátorom regionálnej súťaže Neprofesionálny film Turca, ktorý je súčasťou celoslovenskej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEMA.

Mimoškolské vzdelávanie
Sekcia mimoškolského vzdelávania ponúka semináre, besedy a iné vzdelávacie podujatia pre  deti z MŠ, žiakov ZŠ, SŠ i dospelých, zamerané predovšetkým na oblasť vlasteneckej, regionálnej, estetickej, zdravotnej a protidrogovej  výchovy. Zameriava sa aj na aktivity z oblasti ekológie, environmentalistiky, prácu so znevýhodnenými skupinami. Novou zložkou v oblasti vzdelávania sú Martinské cestovateľské večery ponúkajúce alternatívu v trávení voľného času.

Ďalšie aktivity
Turčianske kultúrne stredisko v Martine organizuje aktivity pre deti a mládež, pre zdravých i hendikepovaných. V rámci tvorivých dielní spolupracujeme s materskými školami, základnými školami, základnými umeleckými školami, organizáciami pre osoby so zdravotným postihnutím - domovmi sociálnych služieb, občianskymi združeniami a klubmi.
V súčasnosti pravidelne organizujeme nasledovné aktivity:

Vesmír očami detí - každoročná výtvarná súťaž pre deti MŠ, ZŠ a ZUŠ v regióne Turiec

Quo vadis
- projekt pre deti základných škôl na rozvoj sociálneho cítenia, empatie, tolerancie, komunikácie, odstránenie diskriminácie a integráciu znevýhodnených detí a mládeže.

Tvárou v tvár - spolupráca s cirkvou - interakčné hry a tvorivé dielne na základných školách v rámci náboženskej výchovy

Prázdniny bez nudy
- súťaže, hry a tvorivé dielne pre deti v obciach regiónu Turiec počas letných prázdnin

 

Vyhľadávanie

Oficiálne stránky:
Vrútky
Martin
Turčianske Teplice
ZMOT

Infostránky
turieconline
mojmartin
turiec.net
teplican.sk
---------------------------------

Hlavní partneri
Na jeden klik

---------------------------

------------------------
-----------------------------
Pizza do domu
Kurzy ECB
1€ =1.075 USD
1€ =1.956 BGN
1€ =24.910 CZK
1€ =0.845 GBP
1€ =396.340 HUF
1€ =4.330 PLN
1€ =4.977 RON