Ubytovanie Martin          Ubytovanie Vrútky            Ubytovanie Turčianske Teplice            Ubytovanie Turiec             
 
Dôležité kontakty
ZÁCHRANNA SLUŽBA
POŽIARNÍCI

POLÍCIA
112
----------------------------
Detská pohotovosť
po 15.30hod.
043/423 84 01

----------------------------
Dosp. pohotovosť
Paula Mudroňa 11
po 15.30 hod.
043/422 01 50

----------------------------
Zubná pohotovosť
ul. Mudroňova14

Po-Pia: 16.30-19.15hod.
So-Ne-Svia: 9.00-11.45hod.

----------------------------
Ped.- psych. poradňa
043/423 91 11

----------------------------
Linka detskej istoty
116 111
Pohotovostné lekárne
MARTIN
Turčianske Teplice
Kiná a divadlo
Z regiónu
Pohľadnice
Reklamní partneri
.: Pedagogicko - psychologická poradňa Martin :.

Pedagogicko - psychologická poradňa Martin
Adresa:ul. Kollárova 49
Martin, 036 01
Telefón:043/42 39 111
043/43 02 020
043/43 02 021
Fax:
Email:pppmartin@gaya.skWWW:http://www.cpppapmartin.sk

 PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.

SPRÁVNA VOĽBA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE,
BUDÚCI ÚSPECH NA EURÓPSKOM TRHU PRÁCE
-
O projekte viac....>


----------------------------


Diagnostika a poradenstvo

 • výchovné a vzdelávacie problémy
 • osobnostné problémy
 • pripravenosť na začiatok školskej dochádzky profesijná orientácia a voľba povolania (informatívne konzultácie)
 • nadané a talentované deti

Reedukácia, psychokorekcia a psychoterapia

 • vývinové poruchy učenia (individuálne vedenie)
 • rozvíjajúce a stimulačné programy
 • poruchy správania (individuálne aj skupinovo)
 • osobnostné problémy (individuálne)
 • práca s rodinou

Primárna a sekundárna prevencia

 • individuálna práca s deťmi a mládežou s poruchami správania
 • klubová činnosť - skupinová práca s deťmi s poruchami správania a učenia
 • skupinová práca s deťmi hyperaktívnymi
 • zážitkové aktivity pre problémové triedne kolektívy

Metodická a osvetová činnosť

 • metodické vedenie výchovných poradcov
 • metodické vedenie koordinátorov prevencie
 • metodické vedenie školských psychológov
 • metodické usmerňovanie pedagógov, ktorí sa venujú deťom s vývinovými poruchami učenia
 • prednášky a besedy

Špecifické aktivity

 • sociálno-psychologické výcviky v oblasti komunikácie, riešenia konfliktov

Komu poskytuje služby?

 • deťom a mládeži od 3 do 15 rokov
 • rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa
 • pedagógom a vychovávateľom
 • rodinám
 • školám a školským zariadeniam

Kto v nich pracuje?

 • vzhľadom na zložitosť problémov sú tu zamestnaní psychológovia, špeciálni pedagógovia, pedagógovia a sociálni pracovníci

Ako možno požiadať o služby?

 • priamo - osobne, telefonicky, písomne - bez odporúčania
 • nepriamo - na odporúčanie školy, školského zariadenia, inej inštitúcie

Aké sú práva klienta?

 • klient má právo žiadať objasnenie podstaty a cieľa vyšetrenia
 • rodičia majú právo oboznámiť sa s výsledkom vyšetrenia, konzultácie alebo inej služby
 • rodičia majú právo žiadať, aby všetky postupy zamerané na pomoc a optimalizáciu vývinu ich dieťaťa boli s nimi prejednané
 • klient má právo zvoliť si alebo zmeniť príslušného odborného pracovníka
 • rodič má konečné slovo v rozhodovaní ale aj zodpovednosť za svoje dieťa

Aké sú povinnosti pracovníkov PPP?

 • pracovníci sú povinní chrániť blaho svojich klientov
 • udržiavajú v tajnosti dôverné informácie, ktoré získali pri výkone praxe
 • psychodiagnostiku ako aj psychologické intervencie môžu vykonávať u detí do 15 rokov len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu
 • dôverné informácie sa smú stať predmetom diskusie len tých odborníkov, ktorí majú s danými prípadmi jasnú profesionálnu súvislosť
 • pracovníci môžu poskytnúť iným inštitúciám dôverné informácie o deťoch a mládeži až po získaní súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov
 • pracovníci majú zodpovednosť voči svojim klientom, nie zodpovednosť za klientov samotných.

Pedagogicko psychologická poradňa v Martine vznikla v r 1976

 

Vyhľadávanie

Oficiálne stránky:
Vrútky
Martin
Turčianske Teplice
ZMOT

Infostránky
turieconline
mojmartin
turiec.net
teplican.sk
---------------------------------

Hlavní partneri
Na jeden klik

---------------------------

------------------------
-----------------------------
Pizza do domu
Kurzy ECB
1€ =1.129 USD
1€ =1.956 BGN
1€ =25.662 CZK
1€ =0.846 GBP
1€ =368.560 HUF
1€ =4.712 PLN
1€ =4.950 RON